Zorg huisdier online-afspraak kopfoto

Kaakabces

De meeste abcessen aan de kaak bij konijnen zijn gebitsgerelateerd. Om de oorzaak voor deze ontsteking vast te kunnen stellen, zal er onder sedatie een gebitsinspectie moeten worden uitgevoerd. Vaak wordt de gebitsinspectie direct gecombineerd met de behandeling van het abces, zodat het konijn maar éénmalig onder narcose hoeft te worden gebracht.

Afhankelijk van de uitgebreidheid van het probleem, zal de dierenarts er mogelijk ook voor kiezen om röntgenfoto’s van de schedel te maken, of bijvoorbeeld een punctie van de bult te verrichten.

Een kaakabces door een gebitsprobleem is niet zomaar te verwijderen. De oorzaak moet worden aangepakt! Tijdens de narcose zoeken we naar de oorzaak voor het abces (bijvoorbeeld een slechte kies) en zorgen we dat deze verwijderd wordt.

Het abces zal worden geopend en gespoeld. De holte van het abces wordt hierna open gehouden, zodat deze thuis ook nog kan worden gespoeld.

Afhankelijk van de gedane bevindingen tijdens het onderzoek en de behandeling, zal het konijn nog extra medicatie ter nazorg mee naar huis krijgen.