Zorg huisdier online-afspraak kopfoto

RHD2 – Nieuwe variant RHD

Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Op grond van het ziektebeeld en de gegevens die daarover beschikbaar kwamen, ontstond al snel het vermoeden dat het hier ging om een uitbraak van RHD (Rabbit Haemorrhagic Disease), ook wel Viral Haemorrhagic Syndrome (VHS) genoemd. Uit verder onderzoek is gebleken dat sprake is van een nieuw variant van het virus, namelijk het RHD2-virus.

Er is op dit moment geen behandeling voorhanden voor konijnen die ziek zijn als gevolg van een infectie met het RHD-virus. Om te voorkomen dat een konijn ziek wordt van een besmetting met het RHD-virus, wordt geadviseerd om hiertegen te vaccineren. Naast de gebruikelijke jaarlijkse vaccinatie tegen Myxomatose en het reeds bekende RHD1-virus, dient een aparte vaccinatie twee keer per jaar tegen het RHD-2 virus gegeven te worden.

Dierenkliniek Zeist heeft het nieuwe vaccin beschikbaar en u kunt met uw konijn een afspraak maken voor de vaccinatie. De eerste zaterdag van de maand wordt er een speciaal konijnen vaccinatie-spreekuur gehouden.

Elke eerste zaterdag van de maand is er van 10:00 – 14:00 uur een konijnen vaccinatiespreekuur aan de Egelinglaan 8B. Wij verzoeken u hiervoor telefonisch een afspraak te maken.

Om ervoor te zorgen dat wij ook voor uw konijn een vaccinatie op voorraad hebben, is het van belang dat u belt voor een afspraak voor de vaccinatie van uw konijn. Om besmettingsgevaar te voorkomen, zullen wij bij konijnen die de vaccinatie nog nooit gehad hebben, vragen of u het konijn in de auto wilt laten wachten totdat uw konijn aan de beurt is.